Kongre Kütüphanesi Yazışma Politikası nedir?

Kongre Kütüphanesinin birincil görevi, Kongre Üyelerine ve daha sonra hükümetin, diğer kütüphanelerin ve halkın ihtiyaçlarına hizmet etmektir. Kütüphane personeli, bu misyon doğrultusunda referans ve bilgi taleplerine cevap verecektir. Muhabirler, yerel ve çevrimiçi kaynakları kullanmaya teşvik edilir. Kongre Kütüphanesinden daha fazla yardım arayanlar için personel, referans ve bilgi ihtiyaçlarına mümkün olduğunca cevap verecektir. Hizmetlerin kapsamının şunları içermediğini lütfen unutmayın: kapsamlı bibliyografyaların derlenmesi, yarışmalarla ilgili bilgi talepleri, okul veya iş görevlerinin tamamlanması, hanedanlık armaları veya aile geçmişiyle ilgili çeviriler veya araştırmalar.


Last Updated: Jan 07, 2021
Views: 130

Learn More

Follow Us

Additional Ways to Contact Us

Send written correspondence to:

African and Middle Eastern Division
Library of Congress
101 Independence Ave. SE
Washington, D.C. 20540-4820